Blockchain Texnologiyası

Bu gün sosial media, bank proqramları və digər inkişaf edən texnologiyalar cihazların böyük həcmdə məlumat yaratmasına səbəb olur. Nəzarət, idarəetmə, texniki xidmət prosesləri və bu məlumatların təhlükəsiz paylaşılması gündən-günə daha çox əhəmiyyət kəsb edir. Maliyyə sektorunun rəhbərliyi altında məlumatların saxlanması və məlumatların idarə edilməsi axtarışlarına hər gün yeni bir perspektiv və ya texnologiya əlavə olunur. Bunun son və ən məşhur nümunələrindən biri Blockchain texnologiyasıdır. Kriptovalyuta Bitcoin ilə ən populyar dövrünə çatan Blockchain texnologiyasının sadəcə virtual valyuta texnologiyası olmadığı aydındır. Bu araşdırma Blockchain texnologiyası ilə dərindən məşğul olur, onun növlərini, arxitekturasını, iş prinsipini, istifadə sahələrini araşdırır və bu texnologiyanı müxtəlif meyarlar baxımından ənənəvi verilənlər bazası idarəetmə sistemləri ilə müqayisə edir. Araşdırmanın nəticələri göstərir ki, mərkəzi strukturu bitirən və təhlükəsizliyi prioritetləşdirən bu texnologiyanın tez bir zamanda uyğunlaşdırılması lazımdır. Tam məqalə üçün: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1081395