Workcube rəqabət
gücünüzü artırır!

Workcube biznesinizi hər addımda çevik və ağıllı edən və onu başdan sona rəqəmsallaşdıran vahid biznes proqram platformasıdır!


ERP nədir?

ERP, Enterprise Resource Planning mənasını verir, türkcə 'Enterprise Resource Planning' kimi ifadə edilir. 21-ci əsrin müasir idarəetmə təcrübələri arasında nümayiş etdirilən ERP, bir qurumun iş proseslərinin birlikdə idarə edilməsi və bir-biri ilə inteqrasiyası deməkdir...

Rəqəmsal Transformasiya nədir?

Rəqəmsallaşma texnologiya deyil, strategiyadır. Rəqəmsal transformasiya rəqəmsal iqtisadiyyatda biznesin rəqabət qabiliyyətini artırmaq üçün strateji, əməliyyat və texnoloji sıçrayışların və gücləndirici fəaliyyətlərin məcmusudur. Rəqəmsallaşdırmaq üçün texnologiya ilə birlikdə innovativ biznes modellərinə çevrilmə həyata keçirilir...

ERP Layihə İdarəetmə

Uğursuz təcrübələrimiz bizi daha yaxşı etməyə istiqamətləndirir. Ancaq bu təcrübə yüksək qiymətə başa gəlirsə, biz daha diqqətli olmalıyıq. Korporativ mədəniyyəti və biznes tərzini dəyişdirməyi hədəfləyən bütün layihələrdə olduğu kimi, ERP-də də uğur və uğursuzluq bəzi əsas seçimlərimizdən qaynaqlanır.

Workcube bir müəssisənin işçilərini, müştərilərini və təchizatçılarını bir araya gətirən iş, ünsiyyət və əməkdaşlıq platformasıdır. Workcube ERP, CRM, HR, sinfi kimi CMS, LMS, B2B, B2C.

Workcube