Workcube rekabet
gücünüzü artırır!

Workcube işinizi her adımda çevik
ve akıllı hale getiren ve uçtan uca
dijitalleştiren holistik iş yazılım
platformudur!


ERP Nedir?

ERP açılımı Enterprise Resource Planning, Türkçe karşılığı ile “Kurumsal Kaynak Planlama” olarak ifade edilir. 21. yüzyılın çağdaş yönetim uygulamaları arasında gösterilen ERP, bir kurumun iş süreçlerini bir arada ve birbiri ile entegre yönetmek demektir...

Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijitalleşme bir teknoloji değil stratejidir. Dijital dönüşüm dijital ekonomide işletmenin rekabet gücünü yükseltmek için yapılan stratejik, operasyonel ve teknolojik sıçrama ve güçlenme faaliyetlerin toplamıdır. Dijitalleşmek için teknoloji ile birlikte yenilikçi iş modellerine transformasyon yapılır....

ERP Proje Yönetimi

Başarısız deneyimlerimiz daha iyisini yapmak için bize yol gösterir. Ancak bu deneyimin yüksek bir bedeli varsa çok daha dikkatli davranmamız gerekir. Kurum kültüründe ve iş yapma tarzında değişiklik hedefleyen tüm projelerde olduğu gibi ERP’de başarı ve başarısızlık bazı temel tercihlerimizden kaynaklanır....

Workcube bir işletmenin çalışanlarını, müşterilerini ve tedarikçilerini bir araya getiren iş, iletişim ve işbirliği platformudur. Workcube'a ERP, CRM, HR, PMS, PAM, CMS, LMS, B2B, B2C gibi
uygulamaları içerir.

Workcube